Welcome to my blog :)

Create a unique and beautiful blog quickly and easily.

STE Silesia

Skarga do sądu administracyjnego

Decyzja str 38: Odnosząc się do ochrony przyrody w zakresie drzew i krzewów, podkreślenia wymaga, iż w uzupełnieniu z dnia 28 czerwca 2019 r., wnioskodawca na str.: 35-41 zamieścił informację odnośnie ilości drzew i powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z planowaną inwestycją, które…

Continue reading...