Skarga do sądu administracyjnego

Decyzja str 38:

Odnosząc się do ochrony przyrody w zakresie drzew i krzewów, podkreślenia wymaga, iż w uzupełnieniu z dnia 28 czerwca 2019 r., wnioskodawca na str.: 35-41 zamieścił informację odnośnie ilości drzew i powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z planowaną inwestycją, które to zostały zawarte w punkcie 1.2.49 zmienionym niniejszą decyzją. Ponadto, zostały podane gatunki drzew i krzewów jakie zostaną wycięte, a w przypadku ParkuNadodrzańskiego, podano gatunki wszystkich drzew znajdujących się w obszarze inwentaryzacji (z zaznaczeniem, które z nich są przeznaczone do wycinki) wraz z ich obwodami oraz zaznaczaniem ich lokalizacji na mapie (dotyczy to również dwóch pomników przyrody).

 

This article was updated on January 22, 2023